Najdeme Vaše auto!

Vysvětlení pojmů

 
 

 

GSM
V Evropě nejčastěji používaný systém pro provoz mobilních telefonů.

GPS
Global Positioning System je satelitní navigační systém, který umožní určení polohy přijímače kdekoli na Zemi s vysokou přesností (±5m).

GPRS
Systém rychlého přenosu dat v sítích GSM. Základní výhodou tohoto paketového přenosu je, že GSM modul může být trvale ve spojení, platí se totiž za objem přenesených dat, nikoli za dobu spojení.

Přesnost lokalizace
Základní vozidlová jednotka využívá lokalizace na bázi GSM. Určení polohy probíhá pomocí určení polohy GSM modulu v síti. Přesnost se pohybuje od několika desítek metrů v městské zástavbě až po několik kilometrů v místech bez osídlení. Určení polohy tímto způsobem zatím funguje pouze v ČR.
Vozidlové jednotky obsahují speciální SIM kartu, která se na dotaz operačního střediska spojí s nejbližšími BTS. Získá tak informaci u kterých vysílačů je a jak je od nich přibližně daleko. Z toho potom výpočetní centrum určí přibližnou polohu a zobrazí jednotku na mapě operátorského pracoviště.
Při požadavku na přesnější lokalizaci a lokalizaci mimo ČR je nutno použít jednotku s lokalizací GPS. S jejím využitím je přesnost lokalizace ±5 metrů a určení polohy funguje na celém světě.

Telemetrie
Měření fyzikálních veličin na dálku - teplota, tlak, vlhkost, rachlost a další hodnotymohou být měřeny kdekoli na světě, kde je síť GSM. V případě dosažení mezních hodnot budete automaticky upozorněni. Na dálku můžete též provést zásah do systému - např. zapnout autu blinkry, nebo při použití v pevném objektu zapnout na chatě topení.

Homologace
Schválení zařízení pro použití v dané telekomunikační síti a v automobilech. Naše zařízení je samozřejmě schváleno všemi předepsanými úřady.

 
© 2010 1.REX SERVICES, a.s.