Najdeme Vaše auto!

Průvodce zájemce o střežení a sledování provozu vozidla

 
 

 

Jak a kde si nechat vozidlovou jednotku zapojit ?
Jak budu alarm ovládat ?


Vozidlové jednotky ATHOS mají 3 možnosti zapojení. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody. Při všech zapojeních vás bude vozidlová jednotka podle naprogramování informovat pomocí SMS nebo prozvonění o poplachu, slabé baterii vozu nebo záložní baterii. Hlášení je možné až na 4 telefonní čísla. Zároveň můžete pomocí mobilního telefonu vozidlo ovládat (zavření, otevření, informace o stavu, zapnutí nezávislého topení atd.) Případná komunikace na pult střežení probíhá paralelně.

 • Reset 1 - vlastní dálkový ovladač vozidlové jednotky
  Při tomto zapojení dostanete další dálkový ovladač, kterým ovládáte alarm a v optimálním případě je možné tímto novým ovladačem ovládat i centrální zamykání vozidla. To ale v některých případech není možné.
  Toto zapojení je nejbezpečnější, neboť není závislé na stávajících systémech vozidla. I kdyby zloděj překonal centrální zamykání vozu, spustí poplach. I kdyby měl kopii klíče, do vozidla se bez spuštění poplachu nedostane. Toto zapojení v plné míře využívá systémy zabezpečené komunikace - plovoucí kód, antiscan, signalizace počtu ovladačů.
  Další výhodou je snadné řešení předání vozu do servisu.
  Nevýhodou je, že v některých případech musíte používat dva dálkové ovladače - od vozidla a od alarmu. u některých vozidel nelze novým ovladačem ovládat všechny funkce vozu.
 • Reset 2 - využití originálního dálkového ovladače vozidla
  Při tomto zapojení je alarm propojen s centrálním zamykáním vozu. Při zavření vozidla originálním dálkovým ovladačem dojde zároveň k aktivaci systému, při otevření originálním dálkovým ovladačem pak k deaktivaci. u většiny vozidel nedojde při správném zapojení k deaktivaci při otevření vozu klíčkem, případně otevřením násilném.
  Výhodou je tedy jednoduchost a pohodlnost ovládání.
  Nevýhodou je nižší bezpečnost než v případě Resetu 1. Pokud totiž zloděj překoná originální systém centrálního zamykání, případně si pořídí kopii klíče, pak se do vozidla bez problému dostane. Toto nebezpečí hrozí zejména u hodně žádaných vozidel, zejména koncernu VW.
 • Reset 3 - propojení s externím alarmem
  V tomto režimu je lokalizační jednotka v takzvaném režimu pager, to znamená, že pouze hlásí poplachy, které spouští jiný alarm.
  Výhodou je jednoduché zapojení.
  Nevýhodou je, že pult střežení nemá kompletní přehled o odmykání a zamykání vozu. Další nevýhodou je závislost na kvalitě externího alarmu.
  Problematické je zejména propojování s originálními alarmy vozidel. Za prvé tyto alarmy nejsou až na výjimky příliš kvalitní, za druhé je zloději znají, neboť jsou montovány sériově, za třetí je propojení u nových vozidel obtížné i z hlediska technického (sběrnicové systémy).

Shrnutí - doporučujeme využití RESETU 1 - tedy nový dálkový ovladač. Je to sice méně pohodlné, ale nejbezpečnější.

Pro volbu montážního místa klikněte zde


© 2010 1.REX SERVICES, a.s.